ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน (ปณ. พนมทวน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน (PHANOM THUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 034 579 141
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พนมทวน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------