ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต (ปณ. ตลาดเขต)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต (TALAT KHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 495/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034 571 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตลาดเขต


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

------------------------------------------------------------------------------------