ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ (ปณ. ทองผาภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ (THONG PHA PHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ : 034 599 117
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทองผาภูมิ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

------------------------------------------------------------------------------------