ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย (ปณ. บ่อพลอย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย (BO PHLOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034 581 226
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ่อพลอย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------------------