ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น (ปณ. ท่าเรือพระแท่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น (THA RUA PHRA THAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034 561 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------------------