ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า (ปณ. ลาดหญ้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า (LAT YA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 280 หมู่ 1 ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 034 589 248
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลาดหญ้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

------------------------------------------------------------------------------