ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี (ปณ. กาญจนบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี (KANCHANABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 248 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์กาญจนบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------------------