ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี (ปณ. สังขละบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี (SANGKHLA BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
โทรศัพท์ : 034 595 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สังขละบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------