ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ (ปณ. เลาขวัญ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ (LAO KHWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 340/1 หมู่ 1 ถนนเลาขวัญ-สระกระโจม ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034 576 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เลาขวัญ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

--------------------------------------------------------------------------------------