รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์มีทั้งหมด 14 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
46000 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000 อำเภอดอนจาน
46110 อำเภอกุฉินารายณ์
46120 อำเภอยางตลาด
46130 อำเภอกมลาไสย
46130 อำเภอฆ้องชัย
46140 อำเภอสหัสขันธ์
46150 อำเภอสมเด็จ
46160 อำเภอเขาวง
46160 อำเภอนาคู
46170 อำเภอห้วยเม็ก
46180 อำเภอสามชัย
46180 อำเภอคำม่วง
46190 อำเภอท่าคันโท
46210 อำเภอร่องคำ
46220 อำเภอหนองกุงศรี
46230 อำเภอนามน
46240 อำเภอห้วยผึ้ง

ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 14 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์
ที่อยู่ : เลขที่ 282 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043 811 143

2. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ : 043 889 050

3. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 7 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043 869 040

4. ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี
ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043 881 084

5. ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถ.สหัสขันธ์-สมเด็จ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 043 871 073

6. ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ
ที่อยู่ : เลขที่ 37/5 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043 861 142

7. ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ
ที่อยู่ : เลขที่ 66 หมู่ 12 ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
โทรศัพท์ : 043 897 031

8. ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด
ที่อยู่ : เลขที่ 168 หมู่ 1 ถ.ถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043 891 385

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 11 ถ.หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ต.นามน อ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043 867 004

10. ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท
ที่อยู่ : เลขที่ 251 หมู่ 1 ถ.ศาลหลักเมือง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
โทรศัพท์ : 043 877 105

ที่อยู่ : เลขที่ 178 หมู่ 4 ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043 879 049

ที่อยู่ : เลขที่ 276 หมู่ 18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทรศัพท์ : 043 859 008

ที่อยู่ : เลขที่ 367 หมู่ 2 ถนนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ : 043 851 121

ที่อยู่ : 176/3 หมู่ 1 ถ.ราษฎรบริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ : 043 811 143

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ