ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค (ปณ. ไทรโยค)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค (SAI YOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034 591 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ไทรโยค


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

--------------------------------------------------------------------------------------