ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ (ปณ. หนองปรือ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ (NONG PRUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 034 645 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองปรือ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------