ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง (ปณ. ท่าม่วง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง (THA MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034 611 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าม่วง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

--------------------------------------------------------------------------------------