รหัสไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สกลนครมีทั้งหมด 19 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
47000 อำเภอเมืองสกลนคร
47110 อำเภอสว่างแดนดิน
47120 อำเภอวานรนิวาส
47130 อำเภอพรรณานิคม
47140 อำเภอบ้านม่วง
47150 อำเภอวาริชภูมิ
47160 อำเภอพังโคน
47170 อำเภออากาศอำนวย
47180 อำเภอกุดบาก
47180 อำเภอภูพาน
47190 อำเภอส่องดาว
47210 อำเภอกุสุมาลย์
47220 อำเภอเมืองสกลนคร เฉพาะตำบลขมิ้น ตำบลหนองลาด
47220 อำเภอพรรณานิคม เฉพาะตำบลพอกน้อย
47230 อำเภอเมืองสกลนคร เฉพาะตำบลท่าแร่
47230 อำเภอกุสุมาลย์ เฉพาะตำบลนาเพียง ตำบลอุ่มจาน
47230 อำเภอโพนนาแก้ว
47240 อำเภอสว่างแดนดิน เฉพาะตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง ตำบลธาตุทอง ตำบลพันนา ตำบลแวง
47250 อำเภอคำตากล้า
47260 อำเภอเต่างอย
47270 อำเภอนิคมน้ำอูน
47280 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
47290 อำเภอเจริญศิลป์
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสกลนคร มี 19 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 5 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042 715 234

ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
โทรศัพท์ : 042 784 038

ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
โทรศัพท์ : 042 769 020

ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 8 ถนนนิตโย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 042 751 236

ที่อยู่ : เลขที่ 143 หมู่ 11 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
โทรศัพท์ : 042 796 059

ที่อยู่ : เลขที่ 269 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
โทรศัพท์ : 042 766 057

ที่อยู่ : เลขที่ 471 หมู่ 1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
โทรศัพท์ : 042 709 041

ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
โทรศัพท์ : 042 761 060

ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
โทรศัพท์ : 042 789 074

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 2 ถนนบ้านม่วง-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทรศัพท์ : 042 794 169

ที่อยู่ : เลขที่ 134 หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 042 779 125

ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220
โทรศัพท์ : 042 759 125

ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 042 771 371

ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์ : 042 791 129

ที่อยู่ : เลขที่ 180 หมู่ 1 ถนนผดุงวารีย์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ : 042 781 184

ที่อยู่ : เลขที่ 783 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042 721 698

ที่อยู่ : เลขที่ 502 หมู่ 10 ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
โทรศัพท์ : 042 729 072

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 9 ถนนหนองหลวง-คำบิด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ : 042 786 140

ที่อยู่ : เลขที่ 152 หมู่ 14 ถนนไทยพาณิชย์ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
โทรศัพท์ : 042 799 035

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ