ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน (ปณ. นิคมน้ำอูน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน (NIKHOM NAM UN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
โทรศัพท์ : 042 789 074
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นิคมน้ำอูนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง