ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง (ปณ. บ้านม่วง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง (BAN MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 2 ถนนบ้านม่วง-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทรศัพท์ : 042 794 169
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านม่วงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง