ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก (ปณ. กุดบาก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก (KUT BAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
โทรศัพท์ : 042 784 038
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กุดบากที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง