ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง (ปณ. ดอนเขือง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง (DON KHUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 502 หมู่ 10 ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
โทรศัพท์ : 042 729 072
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดอนเขืองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง