ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ (ปณ. ท่าแร่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ (THA RAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 8 ถนนนิตโย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 042 751 236
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าแร่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ