ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย (ปณ. เต่างอย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย (TAO NGOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
โทรศัพท์ : 042 761 060
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เต่างอยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง