ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส (ปณ. วานรนิวาส)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส (WANON NIWAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์ : 042 791 129
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วานรนิวาสที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง