ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ (ปณ. กุสุมาลย์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ (KUSUMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
โทรศัพท์ : 042 769 020
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กุสุมาลย์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง