ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ (ปณ. โคกศรีสุพรรณ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ (KHOK SI SUPHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 269 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
โทรศัพท์ : 042 766 057
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง