ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ (ปณ. เจริญศิลป์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ (CHAROEN SIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 471 หมู่ 1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
โทรศัพท์ : 042 709 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เจริญศิลป์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง