ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน (ปณ. สว่างแดนดิน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน (SAWANG DAEN DIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 783 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042 721 698
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ