ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ (ปณ. เชียงใหม่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ (CHIANG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 406/1 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 241 640
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์เชียงใหม่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง