ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

 ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก (ปณ. ช้างเผือก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก (CHANGPUAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132/15-16 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50302
โทรศัพท์ : 053 222 483
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50302

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ช้างเผือก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------