ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง (ปณ. เวียงแหง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง (WIANG HAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ : 053 477 050
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เวียงแหง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------