ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว (ปณ. เชียงดาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว (CHIANG DAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053 455 058
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เชียงดาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง