ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง (ปณ. สะเมิง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง (SAMOENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ : 053 487 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สะเมิง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------