ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า (ปณ. ดอยเต่า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า (DOI TAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 320 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่ตืน ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053 469 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดอยเต่า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง