ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ (ปณ. แม่เจดีย์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ (MAE CHEDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053 789 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่เจดีย์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง