ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ปณ. ท่าอากาศยานเชียงใหม่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CHIANGMAI AIRPORT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ 3 ถนนมหิดล อาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50204
โทรศัพท์ : 053 277 382
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50204

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ : 08.30 - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.30 - 16.30 น.

แผนที่ไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------