ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง (ปณ. สันกำแพง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง (SAN KAMPHAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนสันกำแพง-เชียงใหม่ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053 332 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สันกำแพง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ