ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง (ปณ. จอมทอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง (CHOM THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053 341 260
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 14
  • ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์จอมทอง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง