ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด (ปณ. ฮอด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด (HOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 481 หมู่ 12 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053 461 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น หมู่ 14
  • ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ฮอด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง