ที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

 ที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน (ปณ. ช้างคลาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน (CHANG KHLAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186-186/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50101
โทรศัพท์ : 053 273 657
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50101

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ช้างคลาน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------