ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ (ปณ. ไชยปราการ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ (CHAI PRAKAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125/3 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 053 457 017
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ไชยปราการ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง