ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง จังหวัดเชียงใหม่

 ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง (ปณ. สันป่ายาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง (SAN PA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45/1 หมู่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 053 374 216
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สันป่ายาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------