ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย (ปณ. อมก๋อย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย (OMKOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 404 หมู่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053 467 065
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อมก๋อย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------