ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม (ปณ. แม่ริม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม (MAE RIM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 32/1 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 297 193
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่ริม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------