ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง (ปณ. แม่แตง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง (MAE TAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 228/1 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ : 053 471 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่แตง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ