ที่ทำการไปรษณีย์หางดง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์หางดง (ปณ. หางดง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หางดง (HANG DONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053 441 609
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หางดง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------