ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง (ปณ. ฝาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง (FANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 52/1 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053 451 149
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ฝาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------