ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ (ปณ. แม่โจ้)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ (MAE JO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144/3 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 498 480
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะหมู่ 4
  • ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่โจ้


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------