ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง (ปณ. สันป่าตอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง (SAN PATONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053 311 361
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สันป่าตอง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------