ที่ทำการไปรษณีย์ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปาย (ปณ. ปาย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาย (PAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053 699 208
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปายที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง