ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย (ปณ. แม่อาย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย (MAE AI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 8 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ : 053 459 005
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่อาย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------