ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย (ปณ. สันทราย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย (SAN SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 231 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053 491 697
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นหมู่ 4
  • ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สันทราย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ