ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม (ปณ. แม่แจ่ม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม (MAE CHAEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 053 485 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่แจ่ม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------